Velkommen til pogostick.net!


Pogostick er en dugnadsdrevet server, der det gis stor frihet til brukerne. Som vist under leverer vi en mengde tjenester, og vi gjør det vi kan for at tjenestene til enhver tid skal være oppegående og oppdaterte. Til gjengjeld forventer vi at våre brukere oppfører seg fornuftig. Følg gjerne kardemommeloven

Pogostick is a community-driven server, which strives to give as much freedom to the users as possible. As documented below, we do offer a wide range of services, and uses of our spare time to keep these services up-to-date and running. As a return, we expect our users to behave.

Viktige meldinger:
Important notices:
Det er for tiden ingen spesielle driftsmeldinger There are no important messages at this time

Tjeneste/Service Beskrivelse(NO) Description(EN)
WebMail Les eposten din sikkert. Husk å endre identiteten din i properties-menyen hvis du har problemer med å sende epost herfra. Read your secure email.
Imap/imaps Vi leverer imap på standard port 143, og imaps (ssl) på port 993 We serve imap on tcp-port 143, and secure imaps on port 993
pop3/pop3s Vi leverer pop3 på standard port 110, og pop3s (ssl) på port 995 We serve pop3 on tcp-port 110, and secure pop3s on port 995
SMTP/submission Vi leverer smtp på standard port 25, samt submission på port 587. Tjenesten er åpen for alle som er autentisert via pop3(s) eller imap(s) (pop-before-smtp) We serve smtp on tcp/25 and submission through tcp/587. These services will relay for anyone already authenticated via pop3(s)/imap(s) (pop-before-smtp)
SSH/Secureshell Brukere kan logge inn med SSH for å administrere sin konto. Windows-brukere kan finne en ok SSH-klient f.eks her. We do serve SSH/Secureshell.
httpd (WWW) Vår apache-server gir brukerne mulighet til å ha sine hjemmesider under http[s]://www.pogostick.net/~[brukernavn]. Dette dukker automatisk opp ved opprettelse av en katalog ved navn "htdocs" i hjemmekatalogen.
Serveren supporterer php og mysql(mariaDB)
Our apache webserver gives its users the opportunity to have their own private webservers on http[s]://www.pogostick.net/~[userid]. This is enabled by creationg the directory ~/htdocs. The server supports both php and mysql(mariaDB).
Virtuell webserver På forespørsel kan vi hoste virtuelle webservere (vhost) Upon request we can serve virtual webservers (vhost)
Domene-hosting På forespørsel kan vår DNS-tjeneste hoste ditt domene. Upon request pogostick.net's DNS server can host your domain.
Pogo-domain/vhost På forespørsel kan vi dele ut og serve domener av typen "valgfritt.pogostick.net" til en web-vhost Upon request we can give you a subdomain on pogostick.net, like "your_org.pogostick.net" together with a vhost(web)
Anonymous FTP Vi tilbyr også anonym ftp, (ftp://ftp.pogostick.net/) ta kontakt hvis du vil ha hjelp til å distribuere noe herfra. We can offer assistance in distributing files via anonymous ftp (ftp://ftp.pogostick.net/) Contact the "drift"-alias for assistance.
IRC Det kjører en IRC-server på localhost:6667 på maskinen. dette betyr at du må være logget inn og enten starte en av IRC-klientene som er intallert her, eller tunnelere port 6667 hjem til deg selv. (ssh -L 6667:localhost:6667 pogostick.net) There is an IRC-server running on localhost:6667. This means that you have to be logged in to access it. Most users meet at #sdata. Welcome!
.


Diverse info / FAQ

Kontakt: for kontakt/forespørsel/forslag (requests): email to: (drift [at] pogostick.net)
Bytte passord: log inn med ditt brukernavn/passord over SSH og kjør kommandoen "passwd". Følg anvisningene i vinduet og avslutt med kommandoen "exit".
-
Log into the server with SSH and change your password with the "passwd" command. Follow the on-screen instructions.
Glemt passord?
Forgotten password?:
Ta kontakt med "drift" (se annet punkt) / Contact "drift"-alias.
Utestengt?/Access denied? For services which support authentication, such as SSH, pop/imap we do actions for protection against brute-force-attacks. This means that if you try logging in with wrong password or wrong keys too many times within a defined timeframe, your IP will be locked out. If this happens to you, please take contact, and we will release your IP again. IP's will be automatically released after some time anyway.
The technology used is calld fail2ban and denyhosts.
Support/oppetid: Serveren er driftet på dugnad. Det vil si at det er folk som driver dette på fritidens sin, og det er ikke noen oppetidsgaranti. Det er heller ikke noen garanti for responstid på spørsmål til "drift". På den annen side vil vi gjøre det vi kan for å holde tjenestene oppe og våre brukere fornøyd.
-
This server is a 100% communitydriven project. This means that the administrators are using their spare time to administer this host. Because of this, we can not give any guarantee for uptime or response from the "drift" alias. On the other hand - we will do our best to keep the users satisfied!